Gh_AmirHosseinGh_AmirHossein

Gh_AmirHossein

N/A
یزد
آخرین فعالیت : ۱۲ ساعت و ۲۶ دقیقه پیش
دعوت به پروژه
آزمون ها
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
آزمون ها
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
نمونه کاری برای مشاهده وجود ندارد.
Gh_AmirHossein
Gh_AmirHossein
N/A
یزد
آخرین فعالیت : ۱۲ ساعت و ۲۶ دقیقه پیش
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
درصد خوش قولی
درصد موفقیت پروژه
آخرین فعالیت کاربر
۱۲ ساعت و ۲۶ دقیقه پیش
پشتیبانی