برونسپاری
آموزش آنلاین
کسب درآمد
×
مشاهده راهنمای طرح‌های عضویت کارلنسر
طرح ماهانه
طرح سه ماهه
(۴۰% تخفیف )
طرح سالیانه
(۶۵% تخفیف )
معمولی

رایگان
فعال سازی

ماهانه

برنزی
۱۱۲ هزار تومان
۷۹ هزار تومان
فعال سازی

ماهانه

نقره‌ای
۱۴۵ هزار تومان
۹۹ هزار تومان
فعال سازی

ماهانه

طلایی
۲۸۰ هزار تومان
۱۸۰ هزار تومان
فعال سازی

ماهانه

تعداد پیشنهادها
۱۰
۲۰
۶۰
۱۸۰
تخفیف کمیسیون
۱۰%
۲۰%
ارسال ایمیل اعلان ها
ارسال پیامک اعلان ها
ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت
ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت
ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه
۱
۲
۶
ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه
۱
۲
۶
مشاهده جزئیات پیشنهادهای روی پروژه‌ها
۱۰
۲۰
۴۰

معمولی

رایگان

ماهانه

۱۰ پیشنهاد در ماه

تخفیف کمیسیون

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

عضویت رایگان

برنزی

۱۱۲ هزار تومان

۷۹

هزارتومان

ماهانه

۲۰ پیشنهاد در ماه

تخفیف کمیسیون

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۱۰بار جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۱ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۱ بار ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

نقره‌ای

۱۴۵ هزار تومان

۹۹

هزارتومان

ماهانه

۶۰ پیشنهاد در ماه

ده درصد تخفیف کمیسیون

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۲۰بار جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۲ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۲ بار ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

عضویت طلایی

۲۸۰ هزار تومان

۱۸۰

هزارتومان

ماهانه

۱۸۰ پیشنهاد در ماه

بیست درصد تخفیف کمیسیون

ارسال ایمیل اعلان‌ها

ارسال پیامک اعلان‌ها

ارسال پیامک پروژه‌های جدید بدون محدودیت

ارسال ایمیل پروژه‌های جدید بدون محدودیت

مشاهده ۴۰بار جزئیات پیشنهادهای ثبت شده روی هر پروژه

۶ بار ارتقای پیشنهاد متمایز در ماه

۶ بار ارتقای پیشنهاد برجسته در ماه

کارلنسر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
شماره تماس ۲۸۴۲۶۴۴۳ ۰۲۱
آدرس ایمیل info@karlancer.com
پشتیبانی