یک دسته‌بندی برای پروژه ی خود انتخاب کنید

یک عنوان برای پروژه ی خود انتخاب کنید

زمان پیشنهادی شما برای تحویل پروژه چقدر است؟

توضیح کاملی درباره ی پروژه ی خود بنویسید تا فریلنسرها بتوانند با توجه به حجم کار روی آن پیشنهاد بدهند

اطلاعات مورد نیاز برای درک فریلنسر از حجم کار و نتیجه ای که درخواست آن را در ذهن دارید و خروجی مورد نیاز خود را شرح بدهید

چه مهارت‌هایی برای این پروژه نیاز دارید؟

تا ۵ مهارت برای پروژه‌ی خود تعریف کنید , فریلنسرها از روی مهارت ها پروژه ی مناسب خود را پیدا می‌کنند.
بودجه‌ی تخمینی شما چقدر است؟