نیکونیکو

نیکو

آذربایجان غربی
آخرین فعالیت : ۱ روز و ۲۰ ساعت پیش
دعوت به پروژه
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
درباره فریلنسر
ترجمه و تولید محتوای تخصصی
تحصیلات
کامپیوتر از ارومیه - ۱۳۹۶ تاکنون
تجربه های کاری
مترجم فریلنسر در کارلنسر - ۱۳۹۸ تاکنون
نیکو
نیکو
آذربایجان غربی
آخرین فعالیت : ۱ روز و ۲۰ ساعت پیش
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
درصد خوش قولی
۱۰۰
درصد موفقیت پروژه
۱۰۰
آخرین فعالیت کاربر
۱ روز و ۲۰ ساعت پیش
پشتیبانی