نیکونیکو

نیکو

آذربایجان غربی
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
درباره فریلنسر
ترجمه و تولید محتوای تخصصی
تحصیلات
کامپیوتر از ارومیه - ۱۳۹۶ تاکنون
تجربه های کاری
مترجم فریلنسر در کارلنسر - ۱۳۹۸ تاکنون
نیکو
نیکو
آذربایجان غربی
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
درصد خوش قولی
۱۰۰
آخرین فعالیت کاربر
بیش از یک هفته پیش
پشتیبانی