ترجمه تجربه یک روانپزشک

بودجه
از
۵۰,۰۰۰ تومان
تا
۲۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۲ روز
کارفرمای جدید
آذربایجان غربی
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
برای ترجمه یک کتاب کامل از آلمانی به فارسی در ابتدا میخواهم مهارت مترجم را در ترجمه یک داستان از این کتاب بسنجم با توجه به این که من متن انگلیسی آن یک داستان را دارم. برایم بسیار مهم است ترجمه روان و سلیس باشد و بتواند با مخاطب ارتباط برقرار کند.
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های مشابه
پشتیبانی