ترجمه انگلیسی به فارسی

بودجه
از
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تا
۳۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۵ روز
امتیاز کارفرما
فارس
وضعیت
کامل شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
متن مورد نظر یکی از صفحات وبسایت ویکیپیدیا میاشد. با زوم 100 حدود 170 خط می باشد طبق ورد حدود 12 صفحه است.لینک مورد نظر: https://en.wikipedia.org/wiki/19-inch_rack خروجی می بایست متنی روان و با اطلاعات صحیح باشد
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پشتیبانی