به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mozhi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

تسلط بر ترجمه با نرم افزار SDL Trados Studio

ترجمه فارسی به انگلیسی

ترجمه انگلیسی به فارسی

مهندسی انرژی

mba

کنترل

تولید محتوا

پایپینگ

طراحی گرافیک

متلب

تحصیلی

تهران

(مهندسی شیمی طراحی فرآیندهای صنایع نفت)

تهران ۱۳۶۸ - ۱۳۹۰ (۲۲ سال)

TalTech

(Sustainable Energetics)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸ (۲ سال)

تجربه کاری