sabahfallahisabahfallahi

sabahfallahi

N/A
كردستان
آخرین فعالیت : ۲ روز و ۳ ساعت پیش
دعوت به پروژه
آزمون ها
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
آزمون ها
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پست اینستاگرامی
این پست اینستاگرامی یکی از نمونه کار های من هست
مشاهده نمونه کار
پوستر تبلیغاتی
یکی از نمونه کار های من
مشاهده نمونه کار
sabahfallahi
sabahfallahi
N/A
كردستان
آخرین فعالیت : ۲ روز و ۳ ساعت پیش
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
۳۷دقیقه
درصد خوش قولی
درصد موفقیت پروژه
آخرین فعالیت کاربر
۲ روز و ۳ ساعت پیش
پشتیبانی