ErfannaghaviiErfannaghavii

Erfannaghavii

تهران
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه
آزمون ها
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
آزمون ها
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
ترجمه مقالات پزشکی
نمونه‌ای از مقالات پزشکی در حوزه‌ی علم عصب‌شناسی یا نورولوژی ترجمه شده است.
مشاهده نمونه کار
Erfannaghavii
Erfannaghavii
تهران
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
۴۵دقیقه
درصد خوش قولی
درصد موفقیت پروژه
آخرین فعالیت کاربر
بیش از یک هفته پیش
پشتیبانی