به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

mahdi

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

اشنا به پایتون و سابقه کار دو ساله و انجام پروژه های دانشگاهی بسیار

پایتون

یادگیری عمیق

یادگیری

فریم ورک Django

پاک کردن

رزومه

ترجمه انگلیسی

مقاله

تحصیلی

تجربه کاری