لیلالیلا

لیلا

سمنان
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروژه‌های انجام شده
زیباترین دفتر کار
زیباترین دفتر کار
بودجه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
مشاهده توضیحات پروژه
نظرات کارفرمایان
fakhrii.ghorbani
زیباترین دفتر کار
کیفیت کار پاییمن تر از چیزی بود که انتظار داشتم اما قابل قبول بود
کیفیت کار پاییمن تر از چیزی بود که انتظار داشتم اما قابل قبول بود
لیلا
لیلا
سمنان
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
درصد خوش قولی
درصد موفقیت پروژه
۱۰۰
آخرین فعالیت کاربر
بیش از یک هفته پیش
پشتیبانی