به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

amin bakhshi

N/A

مازندران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

اددمین تلگرام و اینستاگرام/مسلط به اکسل و تایپیست(مهندس برق)

ادمین

تایپ

شبکه های اجتماعی

اکسل

تایپ

تحصیلی

هدف

(حسابداری)

مازندران ۱۳۹۶ - ۱۴۰۰ (۴ سال)

تجربه کاری