موضوع
جزئیات
پیش‌نیازها
پیش نیاز شروع خدمت و تایید نهایی
خدمت

ترجمه متون تخصصی و غیرتخصصی

بودجه از ۱۰,۰۰۰ تومان در ۱ روز

مشاهده فایل ها

توضیحات خدمت

ترجمه متون علمی ،تخصصی،عمومی و ادبی از زبان انگلیسی به فارسی انجام میگردد هزینه ترجمه متون عمومی برای هر صفحه/250 کلمه 5000 تومان هر کلمه20 تومان هزینه ترجمه متون تخصصی برای هرصفحه/250کلمه 10000 تومان هر کلمه40 تومان محاسبه میشود (قیمت ها برای همکاری های بلندمدت متغیر و توافقی میباشند) ترجمه حدود 10 صفحه در یک روز امکان پذیرمیباشد تا دوبار ویرایش متن به صورت میباشد. ویرایش دفعات بعدی از 10000 تومان محاسبه میشود جدول/نمودار در هر صفحه 500 تومان


تحویلی ها پس از پایان پروژه

فایل تحویلی به درخواست کارفرما به صورت pdf یا word خواهد بود

مشاهده فایل ها

توضیحات خدمت

ترجمه متون علمی ،تخصصی،عمومی و ادبی از زبان انگلیسی به فارسی انجام میگردد هزینه ترجمه متون عمومی برای هر صفحه/250 کلمه 5000 تومان هر کلمه20 تومان هزینه ترجمه متون تخصصی برای هرصفحه/250کلمه 10000 تومان هر کلمه40 تومان محاسبه میشود (قیمت ها برای همکاری های بلندمدت متغیر و توافقی میباشند) ترجمه حدود 10 صفحه در یک روز امکان پذیرمیباشد تا دوبار ویرایش متن به صورت میباشد. ویرایش دفعات بعدی از 10000 تومان محاسبه میشود جدول/نمودار در هر صفحه 500 تومان


تحویلی ها پس از پایان پروژه

فایل تحویلی به درخواست کارفرما به صورت pdf یا word خواهد بود

مشاهده پروفایل

انتخاب جزئیات و ثبت سفارش

 • + 1 -
  ۱ روز
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۱ روز
  ۱۰,۰۰۰ تومان
 • + 1 -
  ۱ روز
  ۱۰,۰۰۰ تومان

سوالات متداول

در یک روز حدود 10 صفحه

نظرات کارفرمایان

کارلنسر
خدمت با موفقیت تایید شد.
خدمت با موفقیت تایید شد.
وضعیت خدمت

وضعیت فعلی در انتظار پرداخت
زمان تحویل ۱ روز دیگر
قیمت خدمت ۱۰,۰۰۰ تومان
راهنمای وضعیت پرداخت مراحل بر حسب رنگ
مبلغ به صندوق پرداخت امن کارلنسر پرداخت شده. فریلنسر می تواند خروجی این مرحله را تحویل دهد.
مرحله اتمام یافته و مبلغ برای فریلنسر آزاد سازی شده است.
هنوز مبلغی برای این مرحله پرداخت نشده. فریلنسر خروجی نهایی این مرحله را پس از پرداخت ارائه دهد.
پیش نیازها

کلمات تخصصی و نوع پروژه بازه زمانی تحویل پروژه و قیمت پیشنهادی کارفرما مشخص شود
فایل های لازم برای شروع کار
عکس یا فایل خود را آپلود کنید ( یا گرفته در اینجا رها کنید )
( سایز پیشنهادی 480*800 پیکسل )
توضیحات لازم برای شروع کار
انتخاب جزئیات خدمت
پشتیبانی