زیرنویس فارسی چسبیده برای فیلم

بودجه
از
۲۰۰,۰۰۰ تومان
تا
۵۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۲۰ روز
کارفرمای جدید
تهران
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
فیلم در حوزه منابع انسانی می باشد در حدود یک ساعت که نیاز داریم زیرنویس فارسی برایش آماده گردد و به صورت چسبیده به فیلم اضافه شود لینک فیلم : https://dl.zimadp.com/edu/hrbp/2.m4v
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پروژه‌های مشابه
پشتیبانی