طراحی نشریه الکترونیک

بودجه
از
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تا
۳۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۱ روز
کارفرمای جدید
تهران
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
من یک نشریه به صورت pdfدارم که مایلم تبدیل به کتاب الکترونیک شود به صورتی که بتوان باز زدن لینک ها و آدرس سایت های موجود در نشریه به ان سایت وارد شد .
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پشتیبانی