ترجمه اسپانیایی

بودجه
از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
تا
۸۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۱۰ روز
کارفرمای جدید
بوشهر
وضعیت
درحال انجام
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
متنی شامل ۱۰۰۰ کلمه از زبان اسپانیایی می خواهم ترجمه بشود.
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پشتیبانی