IranComputerIranComputer
کاربر تایید شده

IranComputer

N/A
زنجان
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه
آزمون ها
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
آزمون ها
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
نمونه کاری برای مشاهده وجود ندارد.
IranComputer
کاربر تایید شده IranComputer
N/A
زنجان
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
۵۷دقیقه
درصد خوش قولی
۱۰۰
درصد موفقیت پروژه
۳۴
آخرین فعالیت کاربر
بیش از یک هفته پیش
پشتیبانی