به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Siavashshakibaei

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

معماری و انواع طراحی و ایده پردازی و بازسازی ساختمان آشنا به مسائل اجرایی مدلینگ و سه بعدی

معماری

تحصیلی

پارس

(معماری)

تهران ۱۳۹۶ - ۱۳۹۸ (۲ سال)

رودهن

(معماری)

تهران ۱۳۸۷ - ۱۳۹۰ (۳ سال)

تجربه کاری