به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

saeedsh1997

3

اصفهان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

فارغ التحصیل مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان مسلط به نرم افزار های مهندسی catia , inventor مسلط به زبان انگلیسی توانایی تایپ فارسی و انگلیسی مسلط به طراحی گرافیک

تایپ

ترجمه

نقشه کشی

کتیا

فتوشاپ

تحصیلی

دانشگاه اصفهان

(مهندسی مکانیک)

اصفهان ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری

مهندس مکانیک

(دفتر فنی مهندسی دکتر گیربکس)

اصفهان ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)