به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

pouyamarket

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

سایت وردپرستونو دست من بسپارید تا طی یک ماه با الگوریتم خودم کاملش کنم و به صفحه یک گوگل برسونمتون بهترین سئو کار تهران

دیجیتال مارکتینگ

سئو

تولید محتوا

وردپرس

وبلاگ نویس

تحصیلی

آزاد تهران مرکز

(نرم افزار)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ (۴ سال)

تجربه کاری