pmsoleymanizpmsoleymaniz

pmsoleymaniz

فارس
آخرین فعالیت : آنلاین
دعوت به پروژه
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروژه‌های انجام شده
no-project
پروژه‌ای انجام نشده است
نظرات کارفرمایان
عکاسی از بناهای تاریخی
آقای سلیمانی زاده زحمت عکاسی چند بنای تاریخی شهر شیراز را برای میراث فرهنگی کشیدند و ما از عملکردشان راضی هستیم. با‌ آرزوی موفقیت برای ایشان.
آقای سلیمانی زاده زحمت عکاسی چند بنای تاریخی شهر شیراز را برای میراث فرهنگی کشیدند و ما از عملکردشان راضی هستیم. با‌ آرزوی موفقیت برای ایشان.
pmsoleymaniz
pmsoleymaniz
فارس
آخرین فعالیت : آنلاین
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
درصد خوش قولی
آخرین فعالیت کاربر
آنلاین
پشتیبانی