به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

pmsoleymaniz

5

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

علاقه‌مند به عکاسی، عکاسی هنری، تبلیغاتی، پرتره، صنعتی، ویرایش و روتوش عکس

عکاسی

ویرایش عکس

عکاسی هنری

عکاسی صنعتی

تحصیلی

دانشگاه شیراز

(مهندسی مکانیک)

فارس ۱۳۸۹ - ۱۳۹۳ (۴ سال)

تجربه کاری