Fatemeh7665
Fatemeh7665
Fatemeh7665

Fatemeh7665

N/A
چهارمحال وبختیاری
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه
اطلاعات عمومی
گزارش تخلف
Fatemeh7665
Fatemeh7665
N/A
چهارمحال وبختیاری
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

گزارش تخلف

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
درصد خوش قولی
درصد موفقیت پروژه
آخرین فعالیت کاربر
بیش از یک هفته پیش
درباره فریلنسر
من میتوانم تایپ حرفه ای انجام دهم
تحصیلات
معماری از دانش پژوهان - ۱۳۹۳ الی ۱۳۹۶
پشتیبانی