به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Hossienj

N/A

قزوين

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

بازاریابی داخل تلگرام انجام میشه.

تایپ

بازاریابی شبکه های اجتماعی

تولید محتوا

تحصیلی

فنی مهندسی بویین زهرا

(مهندسی مواد و متالورژی)

قزوين ۱۳۹۴ - ۱۳۹۸ (۴ سال)

تجربه کاری