به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

MohsenJDZ

N/A

خراسان رضوی

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

کارشناس مهندسی فناوری اطلاعات، طراح و برنامه نویس مسئول کمیته فناوری اطلاعات و انفورماتیک کنفرانس های ملی و بین المللی مسئول کمیته طراحی و گرافیک کنفرانس های ملی و بین المللی

طراحی سایت

برنامه نویسی وب

پشتيبان انلاين

پشتيباني سايت و...

طراحی پوستر

تحصیلی

پیام نور

(مهندسی فناوری اطلاعات)

خراسان رضوی ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴ (۴ سال)

تجربه کاری

کارشناس فناوری اطلاعات

(موسسه تحقیقاتی رایمند پژوه)

خراسان رضوی ۱۳۹۴ - ۱۴۰۰ (۶ سال)