به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Amiraki

N/A

فارس

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

آنچه خوبان همه دارند همه را ما داریم :]

طراحی گرافیک

برنامه نویسی

موشن گرافی

عکاسی

فیلمبرداری

تدوین

تحصیلی

هنرستان نمازی

(گرافیک رایانه)

فارس ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹ (۲ سال)

تجربه کاری

طراح

(دیوینارو)

فارس ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹ (۱ سال)

طراح و مدیر داخلی

(سقاگراف)

فارس ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)