به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Mahjabin

N/A

چهارمحال وبختياری

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

اینجانب سابقه فعالیت در شرکت تبلیغاتی بصورت تولید پادکست، انواع گویندگی، روخوانی متن، پیام ضبط شده ی تبلیغاتی و ... دارم.

گویندگی

پادکست

دوبله کودک

تحصیلی

تجربه کاری