تایپ ریاضی و هندسه و سوالات اشکالی

بودجه
از
۴۰,۰۰۰ تومان
تا
۱۵۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۳ روز
کارفرمای جدید
آذربایجان غربی
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
تایپ سوالات ریاضی‌ و هندسه و کشیدن بعضی‌ از اشکال که طبق بررسی خودم با نرمافزار FX Draw کاملا می‌شه نیاز آموزشگاه ما رفع شد. نمونه تایپ ارسال شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های مشابه
پشتیبانی