تحلیل انعکاس موضوعات فکری در آثار دو هنرمند معاصر

بودجه
از
۵۰۰,۰۰۰ تومان
تا
۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۱۰ روز
امتیاز کارفرما
تهران
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
با بررسی آثار دو هنرمند معاصر، نحوه پرداختن به موضوعات فکری در آثار آنان پرداخته شود. متن باید به انگلیسی نوشته شود. حجم کل کار ۲۵۰۰ کلمه است.
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پروژه‌های مشابه
پشتیبانی