نوشتن جزوه درسی 2

۲۵ روز مانده
بودجه
از
۳۰,۰۰۰ تومان
تا
۳۱,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۹۰ روز
امتیاز کارفرما
تهران
وضعیت
درحال انجام
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
تعدادی ویدیو داریم و میخواهیم به متن تایپ شده تبدیل شود هزینه هر کار 20 هزار تومان است.. دقت در نوشتن.. و مشابه نویسی.. محاوره نویسی ...باید انجام شود
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پشتیبانی