طراحی بازی های تعاملی اندروید

بودجه
از
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
تا
۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۱۵۰ روز
کارفرمای جدید
تهران
وضعیت
کنسل شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه در راستای طراحی بازی های ساده تعاملی کودکان در محیط اندروید است که به یکی از زبان های JAVA و یا C انجام می شود. این بازی ها که شکل فیزیکی آن ها مشخص است و همگی ظاهری ساده دارند بایستی به صورت گرافیکی و تعاملی در بستر یک نرم افزار موجود اندروید که در حال حاضر حاوی ترانه های کودکانه است ایجاد و اضافه گردد. همچنین بازی بایستی امکان جمع آوری داده های پاسخ های کودک به بازی را داشته باشد و همچنین بر اساس الگوریتمی که توسط کارفرما تعیین شده است به کودک بر اساس سن و وضعیت وی که در یک آزمون دیگر مشخص شده است از میان چندین بازی یک بازی را پیشنهاد داده و ارائه دهد. تعداد بازی ها در حال حاضر مشخص نیست ولی نیاز است بنا بر یک قاعده مشخص هزینه همکاری مشخص گردد (مثلا بر اساس ساعت کار و یا هزینه طراحی هر بازی)
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پشتیبانی