نوشتن محتوای فنی درباره طراحی سه بعدی بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه

بودجه
از
۳۰,۰۰۰ تومان
تا
۱۵۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۴ روز
امتیاز کارفرما
تهران
وضعیت
کنسل شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
مواردی که نیاز هست بهش پرداخته شود -طراحی ۳ بعدی چیست؟ - شامل چه زیر مجموعه ها و شاخه هایی می شود؟ - هزینه طراحی ۳ بعدی چقدر است؟ - چطور طراح 3d مناسب رو پیدا کنیم؟ مطلب باید بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ کلمه باشد کپی از سایر سایت های ایرانی نباشد ( چک می شود) با کیفیت و مفید باشد ( حتما بررسی و خوانده خواهد شد) در صورت رضایت از کیفیت پروژه های بیشتری برای تولید محتوا ب نویسنده با کیفیت داده خواهد شد
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پشتیبانی