ویرایش و تدوین قوانین و مقررات سایت

بودجه
از
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تا
۳۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۲۰ روز
کارفرمای جدید
البرز
وضعیت
کنسل شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
ویرایش و تدوین قوانین و مقررات سایت به یک تدوینگر متن آشنا با قوانین و حقوقی مخصوصا در حوزه سایت و قوانین دیجیتال
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پشتیبانی