نویسنده سناریو تبلیغات و محتوا نویسی

بودجه
از
۵۰,۰۰۰ تومان
تا
۳۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۱۰ روز
امتیاز کارفرما
چهارمحال وبختیاری
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
برای سناریوی یک انیمیشن تبلیغاتی در مورد یک اپلیکیشن آموزشی به یک نویسنده محتوا نیاز دارم
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پشتیبانی