خانه پروژه ها پروژه های عکاسی، ویدئو و انیمیشن موشن گرافی

موشن گرافی

بودجه
از
۸۰۰,۰۰۰ تومان
تا
۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۳۰ روز
کارفرمای جدید
مازندران
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
یک موشن گرافی که نوع خدمات صندوق پژوهش و فناوری مازندران را توضیح دهد از ویژگی های صندوق پژوهش و فناوری بگوید نوع تسهیلات را توضیح دهد
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پروژه‌های مشابه
پشتیبانی