خانه پروژه ها پروژه های طراحی گرافیک طراحی 3بعدی سر ستون

طراحی 3بعدی سر ستون

بودجه
از
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تا
۶۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۵ روز
کارفرمای جدید
تهران
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
نیاز به طراحی فایل 3 بعدی سر ستون(طبق عکس های پیوست شده) جهت اجرا با دستگاه های سنگ بری-
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پروژه‌های مشابه
پشتیبانی