شبیه سازی عملکرد داروی آنژیوژنز با پایتون

بودجه
از
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تا
۳۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۱۴ روز
کارفرمای جدید
گلستان
وضعیت
کنسل شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
شبیه سازی عملکرد داروی آنژیوژنز به کمک مدل کنترلی غیر خطی... و بیایم در ادامه باreinforcement Learning مدل رو بهترکنیم... یعنی کنترل غیر خطی رو با کد پیاده سازی کرد یعنی با معادلات ریاضی ،بعدا پارامتر تیونینگ اش رو با مدل های هوشمند انجام داد
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پشتیبانی