خانه پروژه ها پروژه های گویندگی و موسیقی دوبله فیلم 10 دقیقه ای

دوبله فیلم 10 دقیقه ای

بودجه
از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
تا
۸۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۲۵ روز
کارفرمای جدید
تهران
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
یک فیلم آلمانی 10 دقیقه ای نیاز به یک دوبلور آقا داریم با صدای پخته و تجربه کار دوبله
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پروژه‌های مشابه
پشتیبانی