خانه پروژه ها پروژه های گویندگی و موسیقی خواننده موزیک برای تبلیغ

خواننده موزیک برای تبلیغ

بودجه
از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
تا
۸۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۱۴ روز
کارفرمای جدید
تهران
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
یک شعر نوشته شده و تنظیم کننده و تیم هم آماده ی یک صدای خوب و پخته آقا برای کار هست لطفا
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پروژه‌های مشابه
پشتیبانی