خانه پروژه ها سایر پروژه ها ثبت نام مسئول فنی و شرکت ها در سامانه ttac

ثبت نام مسئول فنی و شرکت ها در سامانه ttac

بودجه
از
۳۰۰,۰۰۰ تومان
تا
۸۰۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۳ روز
کارفرمای جدید
خراسان رضوی
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
ورود اطلاعات مسئول فنی و کارخانه در سامانه ttac و تایید آن توسط معاونت غذا و دارو انجام میشود. ورود این اطلاعات شامل اسناد شناسنامه ای، اساسنامه، فرم های مربوط به بازدید کارخانه و سایر مدارک خواسته شده در این سامانه می باشد
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پروژه‌های مشابه
پشتیبانی