خانه پروژه ها پروژه های طراحی گرافیک تکمیلی برای کار قبلی

تکمیلی برای کار قبلی

بودجه
از
۴۰,۰۰۰ تومان
تا
۱۵۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۲ روز
امتیاز کارفرما
یزد
وضعیت
کامل شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
تکمیلی کار قبلی برای تهیه فیلم که قبلا داده شده و اکنون می بایست مابقی انجام شود
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پروژه‌های اسپانسر
پروژه‌های مشابه
پشتیبانی