تایپ سریع زبان فارسی و تحویل سریع به کارفرما

بودجه
از
۱۰,۰۰۰ تومان
تا
۳۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۱ روز
کارفرمای جدید
مازندران
وضعیت
کنسل شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
تایپ سریع متن فارسی و تحویل دادن سریع ان به کار فرما مهارت بالا در تایپ کردن سریع
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پشتیبانی