تایپ و تصحیح متن

بودجه
از
۱۰,۰۰۰ تومان
تا
۳۰,۰۰۰ تومان
زمان پیشنهادی
۱۰ روز
کارفرمای جدید
تهران
وضعیت
منتشر شده
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
نیاز به فردی ماهر برای تایپ متنی ۱۵۰۰ کلمه ای دارم و متن از نظر نگارشی اشکالات زیادی دارد اما به شدت ساده و روان است.
ثبت پیشنهاد روی پروژه
ثبت پروژه مشابه
پروژه را با دوستان خود به اشتراک بگذارید
کپی لینک
پشتیبانی