پرودیوسرپرودیوسر

پرودیوسر

تهران
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
درباره فریلنسر
تمامی خدمات یک استودیو ساخت موزیک
تحصیلات
هنر از دیپلم - ۱۳۸۷ الی ۱۳۸۸
تجربه های کاری
موزیک در آزاد - ۱۳۹۱ تاکنون
پرودیوسر
پرودیوسر
تهران
آخرین فعالیت : بیش از یک هفته پیش
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
درصد خوش قولی
درصد موفقیت پروژه
آخرین فعالیت کاربر
بیش از یک هفته پیش
پشتیبانی