majidkashanimajidkashani

majidkashani

اصفهان
آخرین فعالیت : آنلاین
دعوت به پروژه
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروفایل
نمونه کارها
خدمات
کارهای انجام شده و نظرات
اطلاعات عمومی
پروژه‌های انجام شده
ترجمه در مورد گرفتن ویزا
ترجمه در مورد گرفتن ویزا
بودجه
۳۰,۰۰۰ تومان
مشاهده توضیحات پروژه
نظرات کارفرمایان
Unicmohtava
ترجمه در مورد گرفتن ویزا
تحویل به موقع و ترجمه روان
تحویل به موقع و ترجمه روان
majidkashani
majidkashani
اصفهان
آخرین فعالیت : آنلاین
دعوت به پروژه

اشتراک گذاری پروفایل کاربری
کپی لینک

مهارت های فریلنسر
میانگین سرعت پاسخ دهی
درصد خوش قولی
درصد موفقیت پروژه
آخرین فعالیت کاربر
آنلاین
پشتیبانی