به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

zeinab

N/A

البرز

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

به همه ی برنامه های بالا تقریبا تسلط کامل دارم.

ورد

پاور پوینت

شبکه های اجتماعی

تحصیلی

سوره

(مدیریت فرهنگی هنری)

تهران ۱۳۹۲ - ۱۳۹۶ (۴ سال)

تجربه کاری

اپراتور

(دفتر پیشخوان دولت)

البرز ۱۳۹۷ - ۱۳۹۸ (۱ سال)