به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

ماهان

N/A

تهران

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

طراحی لوگو به صورت حرفه ای و ادیت عکس با نرم افزار های ادوبی، تجربه ۳سال کار با نرم افزار ایلیتریتور و فوتوشاپ

طراحی لوگو

فوتوشاپ

طراحی لوگو

تحصیلی

شریف

(کامپیوتر)

تهران ۱۳۷۱ - ۱۳۹۸ (۲۷ سال)

تجربه کاری