به اشتراک گذاشتن پروفایل
Profile image

Shaygansadeghi

N/A

گيلان

۱۲:۰۰

دعوت به پروژه
اطلاعات کلی

صادقی هستم‌ دانشجوی حقوق سابقه کار فرهنگی و مقاله نویسی را هم دارم

تولید محتوا

مقاله نویسی

نویسندگی

تحصیلی

تجربه کاری