کسب و کار و بیزینس

ثبت پروژه کسب و کار و بیزینس
بودجه‌ی تخمینی شما چقدر است؟
Angel21may

Angel21may

تهران
كارشناس شيمي كاربردي و ارشد MBA هستم و داراي ١٥ سال سابقه در زمينه امور بازرگاني ، زنجيره تامين ، فروش و امور اداري هستم
كارشناس شيمي كاربردي
ارشد mba
مترجم امور بازرگاني
كارشناس زنجيره تامين