چطور می تونیم کمکتون کنیم؟

بارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاریبارگذاری

چگونه یک پروژه ثبت کنیم؟

۱شما می توانید به آسانی و با انجام چند مرحله،در فرم ثبت پروژه پروژه ی خود را ثبت کنید.
۲یک دسته بندی را برای پروژه ی خود انتخاب کنید تا راحت تر فریلنسرهای مناسب را به شما متصل کنیم.
۳یک موضوع شفاف را برای پروژه ی خود انتخاب کنید برای مثال به جای طراح از طراحی لوگو و یا طراحی وب سایت استفاده کنید.
۴زمان پیشنهادی خود را برای پروژه اعلام کنید تا فریلنسرها حدود زمانی که شما دارید را بدانند و پیشنهاد های بهتری بدهند.
۵توضیحات کاملی از پروژه ی درخواستی خود بنویسید تا فریلنسرها دید کاملی به پروژه ی شما داشته باشند.
۶در صورت نیاز فایل های نمونه یا فایل توضیحات پروژه را بارگذاری کنید.
۷مهارت هایی که در پروژه نیاز می شود را بنویسید تا تنها فریلنسرهایی که آن مهارت ها را دارند به شما پیشنهاد بدهند.
۸حدود بودجه ی خود را انتخاب کنید.

در چند مرحله ساده پروژه ی خود را ثبت کنید.
استخدام فریلنسرهای برتر

چگونه یک فریلنسر را استخدام کنیم؟

۱پس از ثبت پروژه فریلنسرها شروع به ارسال پیشنهاد روی پروژه ی شما می کنند.
۲این پیشنهادها شامل قیمت ها، زمان بندی ها و مرحله های مختلف هستند.
۳ابتدا حساب کاربری و نمونه کارهای آنها را مشاهده کرده و مناسب ترین را برای خود انتخاب کنید.
۴شما می توانید در صورت ابهام یا نیاز به گفتگو با فریلنسرها چت کنید.
۵در پایان گزینه ی استخدام را روی فریلنسر مورد نظر انتخاب کنید.

پس از شروع پروژه

۱پس از شروع پروژه فریلنسر می تواند برای شما فایل و متن بفرستد و پس از اتمام هر مرحله شما را برای بررسی نتیجه فرا بخواند.
۲سپس شما با بررسی نتیجه می توانید با ذکر دلیل مرحله را قبول و یا رد کنید.
۳اگر نتیجه را رد کنید فریلنسر باید فایل ها و متون خود را تصحیح کند تا زمانی که شما نتیجه را قبول کنید و هزینه ی آن مرحله را پرداخت کنید.
۴ توجه داشته باشید تمام فایل ها چه قبول شده و چه رد شده برای شما قابل دسترسی خواهد بود.در نهایت یک مرحله برای حسن انجام وجود دارد که کیفیت فریلنسر را بررسی کرده و در صورت رضایت هزینه فریلنسر را پرداخت می کنید .

انجام پروژه با کمال راحتی